Peter Stoffer HRM-advies
Peter Stoffer, MHD (Master of Human Development in organisations)
  • Gespecialiseerd in HRM-advies en verandermanagement in professionele, kennisintensieve organisaties
  • HRM-visie- en strategiebepaling rekening houdend met veranderingen in de omgeving (de context) en de mogelijkheden en ambities binnen de organisatie
  • Instrumentontwikkeling op het HRM-terrein
  • Ondersteuning bij het werkend krijgen van de gekozen HRM-instrumenten: verandermanagement
  • Ondersteuning bij de (verdere) professionalisering van HRM-functionarissen, o.a. door action learning, coaching en intervisie
  • HRM interim-management gericht op de totstandkoming van een in kwalitatief opzicht goede HR-afdeling
For every complex problem there is a simple solution, that is wrong.
(George Bernard Shaw, 1856-1950)