Peter Stoffer HRM-advies
HRM, the art of self-organisation

Het aantal mensen met een wetenschappelijke of hogere beroepsopleiding blijft in onze samenleving voortdurend stijgen. Steeds meer beroepsgroepen worden tot de professionals gerekend.
Kennis wordt steeds belangrijker als productiefactor en is niet meer het ‘eigendom’ van het management, maar van de werknemer. Kennisontwikkeling kan door de werkgever dan ook niet meer worden beheerst.
Deze trend vraagt om een innovatief HRM-beleid; een HRM-beleid dat gebaseerd is op een mensbeeld waarbij de medewerker gezien wordt ‘als verantwoordelijk subject’ in plaats van ‘een te beheersen object’.

De rol van het management in kennisintensieve organisaties zal veranderen. Veel managers zullen dat niet gemakkelijk vinden. Ze zijn gevormd en opgeleid in het hiĆ«rarchisch en beheersmatig denken. Hoe de kunst van het ‘loslaten’ te leren is het vraagstuk voor de nabije toekomst. De belangrijkste taak van managers zal zijn, om ervoor te zorgen dat ‘the invisible hand’ van zelforganisatie goed functioneert en dat dit niet leidt tot chaos.

Aan het klassieke HRM-paradigma ligt het hiërarchisch denken ten grondslag. Veel HRM-instrumenten zijn dan ook gericht op control, middels het stimuleren van gewenst gedrag en het ‘bestraffen’ van ongewenst gedrag.
In moderne organisaties zal het management de medewerkers in staat stellen zichzelf te reguleren binnen een systeem waarin ze elkaar controleren op de kwaliteit van het proces.

De rol van de HRM-functie is het ondersteunen van het management bij het ontwerpen, faciliteren en het houden van toezicht op de goede werking van het systeem waarin zelforganisatie en zelfreinigend vermogen kernbegrippen zullen zijn.Of all men's mysteries the bitterest is this: to know so much and have control over nothing.
(Herodintus, 5e eeuw voor Christus)